معنی و ترجمه کلمه بادى که با سرعت ساعتى 39 تا 46 میل بوزد به انگلیسی بادى که با سرعت ساعتى 39 تا 46 میل بوزد یعنی چه

بادى که با سرعت ساعتى 39 تا 46 میل بوزد

fresh gale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها