معنی و ترجمه کلمه باد در خیشوم انداز به انگلیسی باد در خیشوم انداز یعنی چه

باد در خیشوم انداز

uppish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها