معنی و ترجمه کلمه باد رو به رو به انگلیسی باد رو به رو یعنی چه

باد رو به رو

head wind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها