معنی و ترجمه کلمه باد شدید توام با برف به انگلیسی باد شدید توام با برف یعنی چه

باد شدید توام با برف

blizzard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها