معنی و ترجمه کلمه باد شمال به انگلیسی باد شمال یعنی چه

باد شمال

boreas
north

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها