معنی و ترجمه کلمه باد کردگى به انگلیسی باد کردگى یعنی چه

باد کردگى

bagginess
distension
fluff
protuberance
protuberancy
tumidity
turgescence
turgidity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها