معنی و ترجمه کلمه بارداد به انگلیسی بارداد یعنی چه

بارداد

admission

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها