معنی و ترجمه کلمه بارولت قمار کردن به انگلیسی بارولت قمار کردن یعنی چه

بارولت قمار کردن

roulette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها