معنی و ترجمه کلمه بازخوانى مخرب به انگلیسی بازخوانى مخرب یعنی چه

بازخوانى مخرب

destructive read out

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها