معنی و ترجمه کلمه بازدارنده به انگلیسی بازدارنده یعنی چه

بازدارنده

deterrent
disincentive
dissuasive
intercepter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها