معنی و ترجمه کلمه بازداشتگاه بردگان به انگلیسی بازداشتگاه بردگان یعنی چه

بازداشتگاه بردگان

barracoon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها