معنی و ترجمه کلمه بازى طبیعت به انگلیسی بازى طبیعت یعنی چه

بازى طبیعت

lusus naturae

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها