معنی و ترجمه کلمه بازگو نمودن درس حفظى به انگلیسی بازگو نمودن درس حفظى یعنی چه

بازگو نمودن درس حفظى

recitation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها