معنی و ترجمه کلمه بازیگر خانه به انگلیسی بازیگر خانه یعنی چه

بازیگر خانه

theater
theatre

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها