معنی و ترجمه کلمه باز پرداخت به انگلیسی باز پرداخت یعنی چه

باز پرداخت

reimbursement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها