معنی و ترجمه کلمه باز کوفتن به انگلیسی باز کوفتن یعنی چه

باز کوفتن

repress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها