معنی و ترجمه کلمه باستانى به انگلیسی باستانى یعنی چه

باستانى

age old
ancient
antiquarian
antique
classic
gray
old
primer
primeval
relic
traditionary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها