معنی و ترجمه کلمه باستان شناسى زمین به انگلیسی باستان شناسى زمین یعنی چه

باستان شناسى زمین

geochronology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها