معنی و ترجمه کلمه باشرف بودن رک و راست به انگلیسی باشرف بودن رک و راست یعنی چه

باشرف بودن رک و راست

square deal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها