معنی و ترجمه کلمه باطله به انگلیسی باطله یعنی چه

باطله

useless
waste

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها