معنی و ترجمه کلمه باغ ملى به انگلیسی باغ ملى یعنی چه

باغ ملى

alameda
garden variety
national park
park
paseo

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها