معنی و ترجمه کلمه بافت اصلى به انگلیسی بافت اصلى یعنی چه

بافت اصلى

parenchyma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها