معنی و ترجمه کلمه باقى نگهداشتن به انگلیسی باقى نگهداشتن یعنی چه

باقى نگهداشتن

preserve

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها