معنی و ترجمه کلمه باند نگهبان به انگلیسی باند نگهبان یعنی چه

باند نگهبان

guard band

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها