معنی و ترجمه کلمه با آراء عمومى تبعید کردن به انگلیسی با آراء عمومى تبعید کردن یعنی چه

با آراء عمومى تبعید کردن

ostracize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها