معنی و ترجمه کلمه با آهن بسته به انگلیسی با آهن بسته یعنی چه

با آهن بسته

ironbound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها