معنی و ترجمه کلمه با ابر پوشاندن به انگلیسی با ابر پوشاندن یعنی چه

با ابر پوشاندن

becloud
bedim
overcloud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها