معنی و ترجمه کلمه با اتر بیهوش کردن به انگلیسی با اتر بیهوش کردن یعنی چه

با اتر بیهوش کردن

etherize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها