معنی و ترجمه کلمه با اخراج تنبیه کردن به انگلیسی با اخراج تنبیه کردن یعنی چه

با اخراج تنبیه کردن

rusticate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها