معنی و ترجمه کلمه با استادى ساخته شده به انگلیسی با استادى ساخته شده یعنی چه

با استادى ساخته شده

high wrought

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها