معنی و ترجمه کلمه با بزاق آمیختن به انگلیسی با بزاق آمیختن یعنی چه

با بزاق آمیختن

insalivate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها