معنی و ترجمه کلمه با تدبیر به انگلیسی با تدبیر یعنی چه

با تدبیر

circumspect
shifty
tactician

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها