معنی و ترجمه کلمه با ترشرویى به انگلیسی با ترشرویى یعنی چه

با ترشرویى

surly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها