معنی و ترجمه کلمه با تشریفات به انگلیسی با تشریفات یعنی چه

با تشریفات

solemn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها