معنی و ترجمه کلمه با تنفر به انگلیسی با تنفر یعنی چه

با تنفر

abhorrently
loathly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها