معنی و ترجمه کلمه با تکیه تلفظ کردن به انگلیسی با تکیه تلفظ کردن یعنی چه

با تکیه تلفظ کردن

accent
accentuate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها