معنی و ترجمه کلمه با جرثقیل بلند کردن یا تکان دادن به انگلیسی با جرثقیل بلند کردن یا تکان دادن یعنی چه

با جرثقیل بلند کردن یا تکان دادن

crane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها