معنی و ترجمه کلمه با جرثقیل حمل کردن به انگلیسی با جرثقیل حمل کردن یعنی چه

با جرثقیل حمل کردن

derrick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها