معنی و ترجمه کلمه با خاک یکسان کردن به انگلیسی با خاک یکسان کردن یعنی چه

با خاک یکسان کردن

rase

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها