معنی و ترجمه کلمه با خرابى تدریجى به انگلیسی با خرابى تدریجى یعنی چه

با خرابى تدریجى

fail soft
fail softly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها