معنی و ترجمه کلمه با خط پیوند چسبانیدن به انگلیسی با خط پیوند چسبانیدن یعنی چه

با خط پیوند چسبانیدن

hyphenate
hyphenize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها