معنی و ترجمه کلمه با داس بریدن به انگلیسی با داس بریدن یعنی چه

با داس بریدن

sickle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها