معنی و ترجمه کلمه با دینامیت ترکاندن به انگلیسی با دینامیت ترکاندن یعنی چه

با دینامیت ترکاندن

dynamite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها