معنی و ترجمه کلمه با رها شدگى لبه اى به انگلیسی با رها شدگى لبه اى یعنی چه

با رها شدگى لبه اى

edge triggered

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها