معنی و ترجمه کلمه با روح شدن به انگلیسی با روح شدن یعنی چه

با روح شدن

liven

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها