معنی و ترجمه کلمه با زرنگى به دست آوردن به انگلیسی با زرنگى به دست آوردن یعنی چه

با زرنگى به دست آوردن

finagle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها