معنی و ترجمه کلمه با زور جلو بردن به انگلیسی با زور جلو بردن یعنی چه

با زور جلو بردن

push

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها