معنی و ترجمه کلمه با زین زنانه به انگلیسی با زین زنانه یعنی چه

با زین زنانه

sidesaddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها