معنی و ترجمه کلمه با ساخت کنده اى به انگلیسی با ساخت کنده اى یعنی چه

با ساخت کنده اى

block structured

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها