معنی و ترجمه کلمه با سبکروحى حرکت کردن به انگلیسی با سبکروحى حرکت کردن یعنی چه

با سبکروحى حرکت کردن

lilt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها